Słowackie Muzeum Narodowe w Svidníku - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Słowackie Muzeum Narodowe SNM – Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku

Słowackie Muzeum Narodowe SNM – Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku

wozek

wozek

wozek

Muzeum to instytucja narodowa, w której udokumentowane są główne etapy historyczno-kulturalnego, politycznego i społecznego rozwoju Rusinów-Ukraińców na Słowacji od czasów najstarszych aż po czasy obecne. Muzeum powstało w 1956 roku w Prešovie i do 1993 roku tam funkcjonowało jako Muzeum Kultury Ukraińskiej, natomiast w Svidníku mieści się od 1964 roku.

Udokumentowane kulturalno-historyczne etapy rozwoju ukraińsko-rusińskich mieszkańców Słowacji od czasów najstarszych po teraźniejszość przedstawione zostały na powierzchni 1700 m2. Ekspozycję podzielono chronologicznie. Obejmuje ona okres od PREHISTORII poprzez okres FEUDALIZMU, KAPITALIZMU aż po WSPÓŁCZESNOŚĆ. Znajdują się w niej unikalne znaleziska archeologiczne, takie jak: kieł mamuci oraz mamuci ząb z okolic Svidníka, kamienne tasaki czy kamienne siekiery. Ponadto ekspozycja zawiera średniowieczne zabytki piśmiennicze dotyczące powstawania poszczególnych gmin, dokumenty o przynależności narodowościowej zachodnioukraińskich mieszkańców, a także przejawy kultury duchowej i materialnej. Szczególną uwagę poświęcono dokumentacji działań literackich Rusinów.Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.