Pałac w Surochowie - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Pozostałości zespołu pałacowego-parkowego w Surochowie

Pozostałości zespołu pałacowego-parkowego w Surochowie

wozek

wozek

W drugiej połowie XVIII wieku Surochów stał się dziedzictwem rodziny Fredrów. Oni to wybudowali pierwszy drewniany dwór, w którym w roku 1793 przyszedł na świat komediopisarz Aleksander Fredro. Pod koniec XIX w. obiekt nie był już w najlepszym stanie i został rozebrany. Kolejny właściciel dóbr surochowskich – Kazimierz Badeni – wybudował w jego miejsce murowany pałac. Budynek był ogrodzony bramą i murem z XVIII wieku oraz otoczony parkiem.

Niestety, pałac wraz z częścią wsi został spalony w 1945 r. przez UPA, a nieremontowane ruiny zostały rozebrane w latach 60. XX wieku. Do dzisiaj dobrze widoczne jest miejsce po rozebranym pałacu. Z dawnej posiadłości zostały jedynie:

  • pozostałości parku z częściowo zachowaną XIX-wieczną aleją kasztanową;
  • budynek administracyjny tzw. rządcówka;
  • kaplica wybudowana w XIX wieku w stylu neogotyckim z cegły.

Rządcówka znajduje się poza obszarem parku w jego zachodniej części, dojść do niej można poprzez teren dawnego PGR-u. Budynek wyraźnie odznacza się w otoczeniu poprzez swoją historyczną architekturę (fotografia). Kaplica znajduje się na skraju łąki, położonej w północnej części parku. Na terenie założenia parkowego znajduje się również 2-kondygnacyjny zamieszkany budynek, jednak jest on wybudowany już po II wś.

Na skraju parku umieszczono obelisk-głaz, symbolizujący miejsce urodzenia wielkiego komediopisarza – Aleksandra Fredry. Na obelisku znajduje się tablica
z napisem: „Tu urodzonemu pisarzowi polskiemu hr. Aleksandrowi Fredro 1793–1876 w 220 rocznicę urodzin Mieszkańcy Surochowa i Urząd Gminy Jarosław”.

Teren jest dzierżawiony przez osobę prywatną.

 

surochow palac1 02

surochow palac1 02

surochow palac1 02Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.