Slovenské Národné Múzeum vo Svidníku - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

wozek

wozek

wozek

Slovenské národné múzeum – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Rusínov-Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo v roku 1956 v Prešove (do roku 1993 pôsobilo ako Múzeum ukrajinskej kultúry), vo Svidníku sídli od roku 1964.

Na ploche 1700 m2 dokumentuje kultúrno-historický vývoj ukrajinsko-rusínskeho obyvateľstva Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Expozícia je členená chronologicky a zahŕňa obdobie od PRAVEKU cez obdobie FEUDALIZMU, KAPITALIZMU až po SÚČASNOSŤ. V expozícií sú jedinečné archeologické nálezy – mamutí kel a mamutí zub nájdené v okolí Svidníka, kamenné sekeromlaty, kamenné sekery, amforovité nádoby ap., – stredoveké písomné pamiatky dokumentujúce vznik jednotlivých obcí, dokumenty o národnostnom postavení západoukrajinského obyvateľstva, ukážky hmotnej a duchovnej kultúry. Patričná pozornosť sa venuje dokumentácii literárnych úsilí Rusínov-Ukrajincov.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.