Układ urbanistyczny – Pruchnik - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Układ urbanistyczny – Pruchnik

Układ urbanistyczny – Pruchnik

wozek

wozek

wozek

wozek

W Pruchniku do dziś zachowało się regularne średniowieczne rozplanowanie (tylko częściowo zniekształcone późniejszą zabudową). Zespół urbanistyczny Pruchnika stanowi dziś unikatowy na skalę ogólnopolską przykład miasteczka z niezwykle charakterystyczną drewnianą zabudową oraz o małomiasteczkowym charakterze. Drewniane podcieniowe domy pruchnickie pochodzą w większości z 2. poł. XIX w. Zachowało się także kilka starszych obiektów wybudowanych w końcu XVIII i 1. poł. XIX w. Podcieniowe domy skupione zostały przede wszystkim wokół rynku (z wyjątkiem pierzei północnej, gdzie przed 1914 r. domy nie miały podcieni), przy ul. Kańczuckiej i kilku innych ulicach. Najwięcej zabytkowych drewnianych obiektów występuje obecnie w pierzei zachodniej. Znajdujące się tu domy z podcieniami, w konstrukcji przysłupowej. Dają wyobrażenie o dawnej drewnianej architekturze Pruchnika. Zespół urbanistyczny w Pruchniku jest niezwykle charakterystyczny ponieważ wyróżnia się nie tylko podcieniami, ale także gankami i krytymi gontem dachami. Ponadto należy do nielicznych już, w skali ogólnopolskiej, miejscowości, w których odnaleźć można klimat dawnych galicyjskich miasteczek.

  

pruchnik rynek 15m

pruchnik rynek 15m

pruchnik rynek 15m

pruchnik rynek 15mPruchnik

Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.