Szlak Kultury Mieszczańskiej - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Szlak Kultury Mieszczańskiej

Szlak Kultury Mieszczańskiej

Zarówno w szerokim, jak i w wąskim rozumieniu mieszczaństwo było zawsze grupą społeczną silnie zróżnicowaną pod względem pochodzenia, stanu majątkowego, struktury zawodowej, przynależności etnicznej i wyznaniowej, tradycji kulturowej. W miastach spotykały się i przenikały kultura wysoka i ludowa, a mobilność i przedsiębiorczość ich mieszkańców tworzyły świetne warunki dla twórców i myślicieli. Mieszczaństwo tworzyło niekiedy swoistą kulturę, obyczajowość, a także system wartości i norm etycznych, które są uważane za ważną cechę wyróżniającą je od innych grup społecznych; niekiedy jednak mieszczaństwo zadowalało się przejmowaniem wzorów kulturowych innych warstw społecznych, najchętniej szlachty i arystokracji. Szlak Kultury Mieszczańskiej łączy zabytki architektury mieszczańskiej oraz eksponuje historię miast i kultury mieszczańskiej w Powiecie Jarosławskim.Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.