Start - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Jarosławski Serwis Turystyczny

Jarosławski Serwis Turystyczny

Tereny pogranicza od zawsze przykuwały uwagę badaczy, eksploratorów, podróżników, historyków czy krajoznawców. Położone na styku różnych narodów posiadają bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Jednocześnie są to przeważnie tereny o niskim stopniu uprzemysłowienia, oddalone od wielkich aglomeracji miejskich, na których turysta znajdzie doskonałe walory przyrodnicze. Tak jest również w przypadku dwóch współpracujących ze sobą regionów przygranicznych Polski i Słowacji tj. powiatu jarosławskiego oraz rejonu miasta Svidnik. Znajdziecie tu Państwo spokój i odrobinę naturalnej swojskości, zarazem odkrywając piękno, pozostałości dawnych dworów, ruin zamków, cmentarzy z okresu I i II wojny światowej, małych obiektów sakralnych, czy też kapliczek oraz krzyży przydrożnych. Z tygla dziejowych zawirowań i wielowiekowego współistnienia różnych grup etnicznych, religijnych i narodowościowych zrodziły się tu bowiem walory kulturowe nieporównywalne z innymi regionami Polski i Słowacji, które konieczne należy zobaczyć.

Powiat jarosławski położony jest we wschodniej części województwa podkarpackiego, graniczy z powiatem lubaczowskim, przeworskim, przemyskim oraz na krótkim wschodnim odcinku z Ukrainą. Obejmuje obszar 1029 km2, a zamieszkuje go ponad  121 000 mieszkańców. Jego dużym atutem jest zróżnicowanie środowiska przyrodniczego, wynikające z położenia na odmiennych jednostkach fizycznogeograficznych. Południowo - zachodnią część tworzy obszar łagodnych wzniesień zaliczanych do Pogórza Dynowskiego z najwyższym wzniesieniem powiatu jarosławskiego - Mechową Górą o wysokości 447 m n.p.m. Natomiast na wschód od doliny Sanu rozpościera się Płaskowyż Tarnogrodzki o nieznacznych deniwelacjach terenu. W odległości około 150 km od Jarosławia na terytorium północno - wschodniej Słowacji leży Svidnik, miasto powiatowe w kraju preszowskim, w historycznym regionie Szarysz, liczące około 12 000 mieszkańców. Przez Svidník przebiega ważny szlak komunikacyjny z przejścia granicznego znajdującego się na Przełęczy Dukielskiej, Vyšný Komárnik – Barwinek. Rejon miasta Svidnika wraz ze swoimi bogatymi i różnorodnymi zasobami środowiska naturalnego, a także interesującą kulturą i historią stanowi idealny obszar do uprawiania różnorodnych form turystyki. Oddajemy w Państwa ręce przewodnik prezentujący 5 nowych transgranicznych szlaków turystycznych. Są nimi tematyczne szlaki turystyczne pozwalające na kompleksowe poznanie jakże barwnej i burzliwej historii tych terenów, ciekawych miejscowości wraz z bardziej i mniej znanymi obiektami wybranymi na podstawie zrealizowanej na zlecenie Starosty Jarosławskiego Tadeusza Chrzana inwentaryzacji krajoznawczej Powiatu Jarosławskiego przeprowadzonej w latach 2017-2018. Czytelnik znajdzie w nim opisy następujących szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiański, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa zapomnianego. Przewodnik kierujemy do miłośników turystyki poznawczej i aktywnej, pragnących połączyć aktywność ruchową z krajoznawstwem, zarówno tych zaznajomionych już z regionem, jak również chcących odkryć uroki pogranicza. Zapraszamy w osobliwą podróż po powiecie jarosławskim oraz rejonie miasta Svidnika oraz życzymy Państwu wielu pozytywnych turystycznych przeżyć.

Z turystycznym pozdrowieniem,
AutorzyUwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.