Hlavná stránka - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Úvod

Úvod

Pohraničné oblasti vždy priťahovali pozornosť výskumníkov, priekopníkov, cestovateľov, historikov a vedcov. Regióny na rozhraní rôznych etník majú veľmi bohaté kultúrne dedičstvo. Súčasne sú to väčšinou málo industrializované oblasti, pomerne vzdialené od veľkých mestských aglomerácií, sú to miesta, v ktorých turisti nachádzajú nevšedné prírodné bohatstvo. Tak je to aj v prípade dvoch navzájom spolupracujúcich pohraničných regiónov Slovenska a Poľska – okresu Jarosław a regiónu mesta Svidník. Nájdete tu pokoj a kúsok prirodzenej svojskosti, a súčasne môžete objavovať krásu, zvyšky dávny kúrií a kaštieľov, zrúcaniny hradov
a zámkov, vojnových cintorínov z čias 1. a 2. svetovej vojny, rôznych sakrálnych objektov, či tiež prícestných kaplniek a krížov.
Z kotla dejinných udalostí a stáročnej koexistencie rôznych etnických, náboženských a národných skupín sa tu vytvorilo kultúrne dedičstvo, ktoré je neporovnateľné s inými regiónmi na Slovensku a v Poľsku. Tieto miesta musíte navštíviť.

Okres Jarosław leží vo východnej časti Podkarpatského vojvodstva, hraničí s okresmi: lubaczowski, przeworski, przemyski, a na krátkom úseku na východe s Ukrajinou. Rozprestiera sa na území s rozlohou 1029 km2, a má približne 121 000 obyvateľov. Veľkou prednosťou tohto regiónu je veľká rôznorodosť prírodného prostredia, vyplývajúca z polohy na mnohých odlišných fyzikálno-geografických celkoch. Juhozápadnú časť tvorí oblasť jemných pahorkov, ktoré patria k Dynowskej vrchovine s najvyšším bodom
v okrese Jarosław – vrchom Mechowa Góra s výškou 447 m n. m. Znovu východne od doliny rieky San sa rozprestiera Tarnogrodzká pahorkatina s nepatrným výškovým rozdielom.

Približne 150 km od mesta Jarosław, na území severovýchodného Slovenska, leží mesto Svidník. Je to okresné mesto v Prešovskom kraji, v historickom regióne Šariš. V súčasnosti má približne 12 000 obyvateľov. Cez Svidník prechádza dôležitá tranzitná cesta vedúca cez hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek, v Duklianskom priesmyku. Región mesta Svidník spolu so svojím bohatým a rôznorodým prírodným bohatstvom, a tiež veľmi zaujímavou kultúrou a históriou, je ideálnou oblasťou pre rôznorodé formy turistiky.

Do vašich rúk odovzdávame publikáciu turistického sprievodcu, ktorý predstavuje 5 nových cezhraničných turistických trás. Sú to tematické turistické trasy umožňujúce komplexne spoznať tak bohaté a búrlivé dejiny týchto oblastí, zaujímavé miesta, obce, mestá, ako aj najvýznamnejšie a najznámejšie objekty, ktoré boli vybrané na základe vlastivednej inventarizácie okresu Jarosław, ktorá bola zrealizovaná z poverenia predsedu okresu Jarosław – Tadeusza Chrzana v rokoch 2017 – 2018.Čitateľ v tejto publikácii nájde opisy nasledujúcich ciest – trás: Multikultúrnej, Veľkých historických udalostí, Zemianskej, Meštianskej kultúry a Zabudnutého dedičstva. Sprievodca je určený milovníkom poznávacej a aktívnej turistiky, ktorí chcú spojiť pohybové aktivity so spoznávaním krajiny, tak pre tých, ktorí už tento región poznajú, ako aj pre tých, ktorí ešte len chcú objavovať krásy pohraničia.

Pozývame na výnimočnú cestu po okrese Jarosław a po regióne mesta Svidník, a prajeme vám príjemné spoznávanie a množstvo pozitívnych turistických zážitkov.

 

S turistickým pozdravom,

AutoriPozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.