Szlak Wielkich Wydarzeń Historycznych - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Co nowego?

Ziemia Jarosławska - Svidnik

Serwis turystyczny

wozek

wozek

wozek

wozek

Plenerowe Muzeum Wojskowe zajmuje tereny przy głównym budynku Muzeum w Svidníku, a także wzdłuż Drogi Bohaterów prowadzącej w kierunku Dukli.

W muzeum plenerowym znajduje się 55 eksponatów ciężkiego sprzętu bojowego używanego w czasie II wojny światowej. Najbardziej wartościowe eksponaty to: samolot Lisunov Li-2 C-47 Dakota, radziecki samolot bojowy Il-10 Szturmownik, czołgi T-34, radzieckie i niemieckie moździerze i inne.

Oddzielną część ekspozycji stanowi „Dolina Śmierci”, gdzie można zobaczyć zrekonstruowane oddziały czołgów w ataku, rozmieszczenie czechosłowackich stanowisk ogniowych i bunkier sztabu 3. Czechosłowackiej Brygady w Komárniku.

wozek

wozek

wozek

wozek

Instytut Historii Wojny, bo taką nazwę nosi obecnie muzeum, powstał 2 czerwca 1965 roku. 4 października 1969 roku miała miejsce 25. rocznica walk o Przełęcz Dukielską. Wówczas otwarto pierwszą ekspozycję.

Główna ekspozycja obejmuje dokumentację historii wojen w regionie wschodniej Słowacji od roku 1914 aż po rok 1945. Podkreśla ona wojskowo-strategiczne znaczenie Przełęczy Dukielskiej podczas obu wojen światowych. Pierwsza część wystawy dokumentuje przebieg I wojny światowej na terenach przygranicznych we wschodniej Słowacji. Szczególną uwagę poświęcono strategii ofensywy przez Przełęcz Dukielską w roku 1914.

wozek

wozek

wozek

wozek

Pomnik Armii Radzieckiej w Svidníku projektu inż. K. Lodra, V. Šedivego oraz J. Krumprechta odsłonięto w 1954 roku. Autorami rzeźb są natomiast O. Kozák, J. Hana i F. Gibala. Pomnik ma 37 metrów wysokości, a gwiazda na jego szczycie ma 3,5 m. Po prawej stronie pomnika widnieje relief przedstawiający Zwiad Partyzancki w Słowackim Powstaniu Narodowym, natomiast po lewej Atak Armii Radzieckiej. Przed pomnikiem znajduje się czterometrowa rzeźba z brązu przedstawiająca radzieckiego żołnierza salutującego nad mogiłą poległych, autorstwa J. Bartoša i J. Hany.

wozek

wozek

wozek

wozek

Bramę do „Doliny Śmierci” stanowi pomnik, na którym sowiecki czołg T-34 tratuje niemiecki. To tutaj od 25 do 27 października 1944 roku toczyły się najcięższe walki pancerne jednostek sowieckich na terenie Europy po przekroczeniu czesko-słowackich granic. „Dolina Śmierci” obejmuje strefę wsi Kružlová, a dokładnie dolinę na Pogórzu Ondawskim, którą stworzył potok Svidničanka. Przejście „Doliny Śmierci” zajmuje 40 minut pieszo. Na trasie znajdują się zachowane sprzęty bojowe. Co dwa lata w tym miejscu organizowana jest rekonstrukcja walk z II wojny światowej.

 

 MG 8780m

 MG 8744m

wozek

wozek

wozek

wozek

Droga ze Svidníka do Przełęczy Dukielskiej prowadzi zabytkowym poddukielskim regionem przez wsie Ladomirová, Hunkovce, Krajná Poľana, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik. Na rozstaju dróg przed „Doliną Śmierci” umieszczono eksponat zwany „Taranem”, który ma przypomina

jedną z najcięższych walk pancernych II wojny światowej rozgrywającą się na terenie Czechosłowacji. Przed wsią Hunkovce znajduje się cmentarz, na którym pochowano ponad 500 żołnierzy niemieckich.

Centrum obrony wroga w czasie walk były wzgórza Prokopec i Obšár nad Krajnou Poľanou.

Vyšný Komárnik był pierwszą wsią pod Przełęczą Dukielską, która została wyzwolona, miało to miejsce 6 października 1944 roku.

 

 MG 8793m

 MG 8788m

 MG 8760m

Uwaga! Strona korzysta z cookies. Dane o Twoich odwiedzinach wykorzystujemy jedynie w celach statystycznych. Czytaj więcej.