Vojnový cintorín v dedine Tuchla - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Vojnový cintorín z 1. svetovej vojny v dedine Tuchla

Vojnový cintorín z 1. svetovej vojny v dedine Tuchla

wozek

wozek

wozek

Cintorín sa nachádza v extraviláne obce, pri bočnej ceste vedúcej smerom k osade Tuchla-Osada.

Pozemok s plochou 0,45 ha je ohradený plotom. Na cintoríne je 72 masových mohýl. V centrálnej časti, do ktorej vedie chodník vyložený zámkovou dlažbou, stojí kríž a pri jeho podstavci je informačná tabuľa.

Cintorín bol založený v rokoch 1915 – 1916. Sú v ňom pochovaní vojaci, ktorí padli počas gorlickej ofenzívy v máji 1915. V dedine Tuchla sú pochovaní vojaci 11. nemeckej armády a 4. rakúsko-uhorskej armády, ktorým velil generál August von Mackensen, ako aj vojaci 3. ruskej armády, ktorej velil generál Radko Dimitrijew.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.