Pojezuitská budova – Jarosław - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Pojezuitská budova – Jarosław (plac ks. P. Skargi 1)

Mapa - Jarosław, centrum miasta (sk-SK)

mapka Jaroslaw

Pojezuitská budova – Jarosław (plac ks. P. Skargi 1)

wozek

wozek

wozek

wozek

Objekt bol postavený na prelome 16. a 17. storočia a následne rozšírený v 19. storočí. Podľa informácií, ktoré uvádza K. Gottfried, budova bola postavená v roku 1608.

V súčasnosti v budove sídli verejná škola P. Skargi.

Budova na vzdelávacie účely slúžila už na začiatku 16. storočia, keď boli v roku 1575 do mesta Jarosław pozvaní jezuiti, ktorí začali vzdelávať miestnu mládež. Na začiatku výučba prebiehala v drevenej budove na námestí pri kolegiálnom kostole, a neskôr v novom, murovanom objekte priliehajúcom ku kostolu. Po prvom delení Poľska a po zrušení Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) bolo jezuitské kolégium pretvorené na svetské gymnázium. Žiaľ, po niekoľkých rokoch bola škola úplne zrušená.

Pojezuitské objekty začali byť opäť používané na pôvodné, vzdelávacie účely v období autonómie Haliče a na začiatku 20. storočia. Žiaľ, v roku 1914 objekt zničil požiar, založený ruskou armádou.

Súčasná škola vznikla po reforme vzdelávania, ktorá prebehla v 90. rokoch 20. storočia. 1. septembra 1999 bolo založené „Publiczne Gimnazjum“ (Základná škola 2. stupňa) č. 3, ktorá používala tento objekt až do ďalšej reformy vzdelávania. Výrazne zničený objekt bol generálne opravený.  Od roku 2004 škola nieslo meno Jana Twardowského. V júli 2008 sa začala rekonštrukcia fasády školskej budovy. V ďalších rokoch bola okrem iného odhalená pamätná tabuľa venovaná Anne Ostrogskej, dávnej patrónke školy.Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.