Kostol v dedine Chłopice - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Komplex farského kostola Nanebovzatie Panny Márie v dedine Chłopice

Komplex farského kostola Nanebovzatie Panny Márie v dedine Chłopice

wozek

wozek

wozek

Kostolný komplex tvoria: drevený kostol, kaplnka-zvonica, poľný oltár vo forme zvonice a murovaná paravánová zvonica.

Súčasný chrám bol postavený v roku 1761 ako gréckokatolícka cerkev,  z iniciatívy novej majiteľky dediny Chłopice – Žofie Rzymowskej rod. Markowskej bola cerkev posvätená v roku 1763.   Pravdepodobne súčasne s ňou vznikla dodnes existujúca zvonica. V roku 1788  na základe cisárskeho dekrétu bola cerkev odobratá gréckokatolíkom a následne odovzdaná rímskokatolíkom. V polovici 19.  storočia v súvislosti s kultom obrazu (ikony) Chłopickej Panny Márie bola k zvonici pristavená obdĺžniková odpustová kaplnka, posvätená v roku 1850. Kaplna bola v roku 1877 vďaka snaženiu Alexandry Skrzyńskej rod. Horodyńska zrekonštruovaná a rozšírená. V rokoch 1958 až 1960 bola prestavaná krypta a zabezpečená polychrómia. Objekt až do dnešných čias využívajú rímskokatolícki veriaci a slúži ako farský kostol dediny Chłopice.

Interiér chrámu zdobí iluzionistická polychrómia a rokoková klenba z 1. pol. 18.  storočia, na ktorých sú predstavené zázračné udalosti späté s kultom Chłopickej Panny Márie. V interiéri sa tiež zachovalo prvotné chrámové zariadenie: rokokové oltáre – hlavný a bočné, rokoková ambóna z 3. štvrťstoročia 18.  storočia, polychrómovaná drevená krstiteľnica s poklopom (isto z 18.  storočia).

V krypte kaplnky-zvonice, ktorá sa nachádza vedľa kostola, je pochovaný jeden z dávnych majiteľov obce – gróf Władysław Koziebrodzki. Jeho symbolický náhrobný kameň je umiestnený za spomenutým objektom. Gróf bol okrem iného poslancom Krajinského snemu Haliče, poslancom rakúskej Ríšskej rady, a tiež predsedom Tatranského spolku.

 

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7m

chlopice kosciol 7mChłopice, kościół

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.