Cerkev v dedine Młyny - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Potešiteľky v dedine Młyny – dávna gréckokatolícka cerkev

Rímskokatolícky kostol Panny Márie Potešiteľky v dedine Młyny – dávna gréckokatolícka cerkev

wozek

wozek

Cerkev bola pravdepodobne postavená v 17. storočí. Architektonický výskum potvrdzuje dávnu metriku stavby, ktorá bola v roku 1733 generálne zrekonštruovaná a opätovne posvätená.

Cerkev dnešný vzhľad získala vďaka druhej prestavbe, ktorá bola vykonaná v 19. storočí. Počas prestavby bola predĺžená loď smerom na západ, nad jej strednou časťou bola postavená kopula na širokom tambure a bola pristavená sakristia. Steny lode zdobí figurálno-ornamentálna polychrómia z 19. – 20. storočia. Interiér je bohato zariadený: ikonostas (od zač. 17. do zač. 20. stor.), dva bočné oltáre (18. stor.), oltár (zač. 20. stor.), ikona piety (18. stor.), procesiový kríž (18. stor.).

V rokoch 1856 – 1870 bol v Młynoch farárom kňaz Michajlo Verbyckyj, gréckokatolícky kňaz, skladateľ, zbormajster, autor hudby súčasnej štátnej hymny Ukrajiny. Jeho mohyla sa nachádza na blízkom cerkevnom cintoríne.

Cerkev sa v súčasnosti používa ako rímskokatolícky filiálny kostol farnosti
v Korczowej, a je zasvätený Panne Márii Potešiteľke. Počas konzervačných prác, ktoré prebiehali v rokoch 2002 – 2006 bola okrem iného obnovená sobota (nízka podstienka), krov, boli postavené kamenné schody. Komplexne bola obnovená zvonica a oplotenie, a tiež bol zrekonštruovaný ikonostas.

Blízko pri cerkvi sa nachádza drevená zvonica so stĺpovou konštrukciou pochádzajúca z 18. storočia.

 

cerkiew mlyny 4m

cerkiew mlyny 4m

cerkiew mlyny 4m

cerkiew mlyny 4m

cerkiew mlyny 4mMłyny

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.