Kostol v dedine Rudołowice - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Komplex rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v dedine Rudołowice

Komplex rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v dedine Rudołowice

wozek

wozek

wozek

wozek

História kostola siaha do 16. storočia, keď vtedajší majiteľ dediny, Mikuláš Mzurowski, fundoval rímskokatolícku farnosť a dal postaviť prvý, drevený kostol sv. Mikuláša. Až dodnes sa z tejto udalosti zachovala zakladacia listina. Pre kostol a farnosť bol veľmi dôležitý rok 1446, keď starostlivosť o farnosť prevzal rád kanonikov Božieho Hrobu v Jeruzaleme. O farnosť sa starali až do 17. storočia. Je potrebné spomenúť, že sa starali aj o blízky kostol v dedine Tuligłowy, v ktorej dodatočne postavili aj kláštor. Pre Rudołowice a tiež pre miestny kostol boli veľmi tragické roky 1623 – 1624, keď hordy Tatárov kostol najprv vyplienili, a následne
ho do tla vypálili. V roku 1646 dal farár Martin z Brzeska na vlastné náklady postaviť nový chrám, ktorý sa zachoval ako presbytérium dnešného kostola. Za povšimnutie stojí, že z tohto obdobia pochádzajú aj historické dvere, ktoré sa zachovali až dodnes. Dvere boli zreštaurované a sú umiestnené na jednej stene vo vnútri kostola. Kostol bol posvätený v roku 1710. Posledným farárom z rádu kanonikov Božieho hrobu bol kňaz Adam Sopoćko.

Kostol bol v rokoch 1903 – 1905 rozšírený, bola postavená zvonica, prestavané hospodárske budovy a bol založený cintorín. V zvonici sú dva zvony pochádzajúce z roku 1945 – Mária a Stanislav.

 

rudolowice kosciol 3mRudołowice

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.