Farský komplex v meste Pruchnik - Ziemia Jarosławska - Svidník - Serwis turystyczny

Farský komplex v meste Pruchnik

Farský komplex v meste Pruchnik

wozek

wozek

wozek

Dávny rechtorský dom sa nachádza hneď pri farskom kostole a je súčasťou farského komplexu.

Budova so zrubovou konštrukciou bola postavená v roku 1890, na vysokej kamennej a tehlovej podmurovke. Rechtorský dom má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi: 6,20 x 7,50 m. V západnej časti je izba a arkier, a vo východnej časti široká, jednopriestorová sieň. V izbe je na trámovom strope uvedený nápis:
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami RP 1890”

Keď budova prestala plniť svoju prvotnú funkciu, bola používaná ako sklad na uchovávanie náradia používaného na práce vykonávané v a pri kostole.

V roku 1994 z iniciatívy miestneho farára Kazimíra Trelka bolo v nej vytvorené farské múzeum. V múzeu sú prezentované nasledovné exponáty: domáce predmety, rukopisy, knihy, dokumenty, darované ľuďmi, ktoré vlastnili tieto cenné veci, ale mnohé z nich vyhľadal a získal sám iniciátor múzea. Dodnes sa podarilo zhromaždiť veľa historických exponátov predstavujúcich históriu Pruchnika a jeho obyvateľov.

Múzeum prezentuje zbierky v dvoch miestnostiach. V prvej sú vystavené historické zariadenia a dokumenty týkajúce sa Pruchnika a okolia; druhá je venovaná pamiatke kňaza Bronisława Makiewicza.

Súčasťou farského komplexu je tiež budova fary pochádzajúca z 19. a 20. storočia, ktorú miestni kňazi dodnes používajú, ako aj sýpka zo začiatku 20. storočia.

 

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3m

pruchnik zesp plebanski 3mPruchnik

Pruchnik Plebania

Pozor! Táto stránka používa cookies. Údaje o vašich návštevách používame iba na štatistické účely. Prečítajte si viac.